Privacyverklaring Dear Dragonfly

Dear Dragonfly is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan mij verstrekt omdat u gebruik wil maken van mijn diensten. Dear Dragonfly hecht groot belang aan de privacy van haar klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Dear Dragonfly verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Dear Dragonfly verwerkt onderstaande persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Bedrijfsnaam zoals ingeschreven bij de KvK
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • Zakelijk rekeningnummer
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op de website
 • De voor u in opdracht gemaakte foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De website www.deardragonfly.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter controleert Dear Dragonfly niet of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat er zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens zijn verzameld van een minderjarige, verzoek ik u contact op te nemen zodat deze informatie in dat geval verwijderd kan worden.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens 
Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
Dear Dragonfly verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Facturatie
 • Telefonisch contact en emailcontact om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren bij wijzigingen van producten of diensten
 • Afleveren van producten (foto’s of ander materiaal) en/of diensten
 • Uitvoering wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dear Dragonfly verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken, in opdracht van Dear Dragonfly, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dear Dragonfly blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Dear Dragonfly zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken
De website van Dear Dragonfly gebruikt de eCaptcha api dienst aangeboden door Google ter voorkoming van spam en misbruik van deze website. Indien U gebruik maakt van formulieren op deze website, worden de ingevulde gegevens via deze service extern via de API aangeboden door Google gevalideerd om vast te stellen of u geen robot bent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dear Dragonfly en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen, de persoonsgegevens die Dear Dragonfly van u beschikt in een computerbestand, naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.
Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek.

Dear Dragonfly wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vleuten, 9 mei 2019